holstebro arkitektkontor
Holstebro Arkitektkontor
Danmarksgade 17
DK-7500 Holstebro
Telefon: (+45)97423811Filial:
Tegnestuen Ikast
H. C. Lumbyes Vej 25
DK-7430 Ikast
Telefon: (+45)40 79 29 21
www.tegnestuenikast.dk

andet

Arkitektur er oprindelig karakteriseret som en kunstart på linie med exempelvis malerkunst. Datidens arkitekter begav sig af med at kreere smukt proportionerede bygninger og faget var nok generelt uvidende om hvilke funktioner deres bygninger indeholdt og hvad prisen var !!

Holstebro arkitektkontor har ift. faget dengang få ligheder. Tegnestuen vil selvfølgelig som da- tidens arkitekter stadig skabe smukke byggerier.

Men i dag er bygningernes funktionalitet, levedygtighed, pris mm. i høj grad faktorer som afgørende betydning når en byggesag starter.

Vi mener det er afgørende at efterleve bygherrens ønsker i forhold til kvalitet og pris og samtidig er det vor opfattelse at samarbejde, gensidig tillid samt lydhørhed mellem bygherre og arkitekt skaber den bedste arkitektur såvel funktionelt som æstetisk.
Webdesign af I-DESIGN