holstebro arkitektkontor
Holstebro Arkitektkontor
Danmarksgade 17
DK-7500 Holstebro
Telefon: (+45)97423811Filial:
Tegnestuen Ikast
H. C. Lumbyes Vej 25
DK-7430 Ikast
Telefon: (+45)40 79 29 21
www.tegnestuenikast.dk

boligbyggeri

Vore boliger er vore hjem.

Hjemmet, hvor vi lever, elsker, spiser, arbejder, dyrker vore fritidssysler, sover mm..

Boligen er det sted hvor vi som familie på fungerer sammen og på et givet areal skal indpasse en række forskellige arbejds- og fritids funktioner.

Ved opgaver tager tegnestuen udgangspunkt i bygherres overordnede ideer, ønsker og tanker, og med afsæt derfra skitseres og projekteres en unik bygning tilpasset omgi-velserne.

Vi har som overordnet målsætning at skabe en harmonisk helhed der vil forene æstetik og funktion.

Vi vil med formgivning, lysindfald og materialesammensætning skabe spændende rumlige oplevelser som vil være livgivende for det fremtidige liv i bygningen.
Webdesign af I-DESIGN