HOLSTEBRO ARKITEKTKONTOR

FRISKOLEN I SKIVE

NY MULTIHAL

Holstebro Arkitektkontor er igang med at udvide Skive Friskole med en ny multihal. Bygningen bliver i 2 etager, bygget ind i det meget kupperede terræn på grunden. Den nye hal kommer både til at rumme en stor gymnastiksal, omklædningsrum og en stor balkon. Gymnastiksalen bliver gennem store glaspartier mod øst forbundet med udendørs grønne lege- og opholdsområder.

LOKALITET SKIVE STATUS IGANGVÆRENDE

NYOPFØRT RIDEHAL

RIDEHAL MED TILHØRENDE BOKSE TIL PRIVAT BRUG

Tegnestuen har udarbejdet skitse- og myndighedsprojekt i forbindelse med opførelsen af en ny privat ridehal med tilhørende bokse i udkanten af Ikast.

 

LOKALITET IKAST BYGGEÅR 2016

BYUDVIKLING I IKAST

SKITSEPROJEKT

Tegnestuen har udarbejdet et forslag til mulig byudvikling på Vestergade i Ikast. Stueetagen er tiltænkt erhvervslejemål. På de midterste etager er der indrettet almindelige lejligheder mens der øverst er indrettet penthouse lejligheder.

LOKALITET IKAST STATUS I BERO

HOGAGER KIRKE

NY ANKOMST TIL KIRKEN

For at skabe niveaufri adgang til kirken er den eksisterende indgang blevet forhøjet med en udendørs rampe der fint leder kirkegængere ind i våbenhuset, hvor der er etableret nyt gulv med hældning for at sikre niveaufri adgang til kirkerummet.

LOKALITET HOGAGER BYGGEÅR 2013

ØVRIGE PROJEKTER