HOLSTEBRO ARKITEKTKONTOR

SPRINGFRØEN OG MEJRUPHUS

TIL- OG OMBYGNING AF DAGINSTITUTION

Holstebro Arkitektkontor har stået for om- og tilbygning af Springfrøen og Mejruphus. Institutionen er udvidet med fire nye grupperum der er holdt i samme stil og form som den eksisterende bygningsmasse. Derudover er der etableret nyt indgangsparti og garderobe i den eksisterende del.

LOKALITET HOLSTEBRO / MEJRUP BYGGEÅR 2017

HARBOØRE SKOLE

OMBYGNING OG RENOVERING

Flere afsnit af skolen har gennemgået en omfattende etapeopdelt ombygning og der er i den forbindelse indrettet arealer til blandt andet børnehave, indskolingsafsnit og SFO på den eksisterende skole.

Der er etableret nye faglokaler til madkundskab, design- og håndværk samt billedkunst og den tidligere gymnastiksal er blevet indrettet som afdeling til skolens specialklasser. Den eksisterende foyer er blevet indrettet som skolens nye samlingssal med integrerede faciliteter til mediatek.

LOKALITET HARBOØRE BYGGEÅR 2017

CENTER FOR TEKNOLOGI

TIL- OG OMBYGNING AF SKOLE

Til- og ombygning af Center for teknologi på Vald. Poulsens vej i Holstebro. I den eksisterende bygningsdel er der indrettet lærerarbejdspladser og den eksisterende kantine med tilhørende opholdsfaciliteter er blevet moderniseret. I den tilstødende tilbygning er der etableret nye teorilokaler samt opholds- og væresteder for eleverne. De nye lokaler gør skolen til en af de førende på området!

 

LOKALITET HOLSTEBRO BYGGEÅR 2015

ØVRIGE PROJEKTER