HOLSTEBRO ARKITEKTKONTOR

VUGGESTUE

TILBYGNING TIL EKSISTERENDE BØRNEHAVE

Holstebro Arkitektkontor har for Ikast Brande Kommune været totalrådgiver på tilbygning af 110 m² vuggestue til en eksisterende børnehave i Nørre Snede. 

 

LOKALITET NØRRE SNEDE BYGGEÅR 2019

STORÅSKOLEN

FACADEUDSKIFTNING

Efter lukningen af Nørrelandsskolen i 2012 overtog Storåskolen en del af den gamle bygningsmasse. Denne del har nu gennemgået en større renovering. Holstebro Arkitektkontor har stået for indretning af nyt handicaptoilet samt udskiftning af de gamle rød/brune facader. Der er nu skabt en visuel relation mellem Storåskolens bygningsafsnit. Samtidig er der sikret et bedre indeklima for elever og lærere, både med hensyn til dagslysforhold og temperatuer i lokalerne.

 

LOKALITET HOLSTEBRO BYGGEÅR 2018

SPRINGFRØEN OG MEJRUPHUS

TIL- OG OMBYGNING AF DAGINSTITUTION

Holstebro Arkitektkontor har stået for om- og tilbygning af Springfrøen og Mejruphus. Institutionen er udvidet med fire nye grupperum der er holdt i samme stil og form som den eksisterende bygningsmasse. Derudover er der etableret nyt indgangsparti og garderobe i den eksisterende del.

LOKALITET HOLSTEBRO / MEJRUP BYGGEÅR 2017

HARBOØRE SKOLE

OMBYGNING OG RENOVERING

Flere afsnit af skolen har gennemgået en omfattende etapeopdelt ombygning og der er i den forbindelse indrettet arealer til blandt andet børnehave, indskolingsafsnit og SFO på den eksisterende skole.

Der er etableret nye faglokaler til madkundskab, design- og håndværk samt billedkunst og den tidligere gymnastiksal er blevet indrettet som afdeling til skolens specialklasser. Den eksisterende foyer er blevet indrettet som skolens nye samlingssal med integrerede faciliteter til mediatek.

LOKALITET HARBOØRE BYGGEÅR 2017

ØVRIGE PROJEKTER