HOLSTEBRO ARKITEKTKONTOR

03.10.2019

HOVEDKONTOR - SPORT 24

Holstebro Arkitektkontor har været bygherrerådgiver i forbindelse med opførslen af SPORT 24’s nye hovedkontor, placeret ved motorvejsafkørslen ved Funder. Vi har stået for ansøgning om byggetilladelse og ført tilsyn gennem hele byggeperioden. Byggeriet står nu færdigt og danner gode rammer for den daglige administration.