HOLSTEBRO ARKITEKTKONTOR

01.07.2021

LÆGEHUS I FRISENBORGPARKEN

Der er fuld gang i byggeriet af et ca. 500 m² stort nyt lægehus i Frisenborgparken i Ikast.

Holstebro Arkitektkontor har for Ikast-Brande Kommune udarbejdet fuldt projekt til byggesagen og opfører nu bygningen.

Lægehuset kommer til at fremstå i samme stil og materialer som den eksisterende bebyggelse i Frisenborgparken, der i forvejen blandt andet rummer et sundhedscenter og et svømmecenter. Det nye lægehus kommer derfor til at virke som en naturlig del af et allerede etableret område og kommer med sin placering til at afgrænse og omkranse forpladsen midt i bebyggelsen.